ĐH Nông Lâm | Trang chính | | English |
Thống kê
Số lần xem:

Đang xem 40
Toàn hệ thống: 13537
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Nội dung

  Tiêu chuẩn Việt Nam về rau quả

 

STT SỐ HIỆU TIÊU CHUẨN TIÊU ĐỀ SỐ TRANG
01 TCVN 187:1994 Đồ hộp qủa. Dứa hộp 13
02 TCVN 280-68 Đồ hộp rau qủa. Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật 4
03 TCVN 1440-86 Đồ hộp qủa. Mận nước đường 3
04 TCVN 1521-86 Đồ hộp qủa. Chuối tiêu nước đường. Yêu cầu kỹ thuật 3
05 TCVN 1549:1994 Đồ hộp qủa. Nước dứa 5
06 TCVN 1578:1994 Đồ hộp qủa. Cam quít hộp 6
07 TCVN 1682:1994 Đồ hộp nước qủa. Nước cam 5
08 TCVN 1870-76 Đồ hộp qủa. Mứt cam. Yêu cầu kỹ thuật 3
09 TCVN 1871-88 Dứa qủa tươi 6
10 TCVN 1872-86 Chuối tiêu tươi xuất khẩu 4
11 TCVN 2815-78 Đồ hộp nước qủa. Nước chanh tự nhiên 3
12 TCVN 3140-86 Hành tây xuất khẩu 5
13 TCVN 3216:1994 Đồ hộp rau qủa. Phân tích cảm quan bằng phương pháp cho điểm 6
14 TCVN 3287-79 Đồ hộp rau qủa. Các qúa trình công nghệ. Thuật ngữ và định nghĩa 6
15 TCVN 3806-83 Đồ hộp qủa. Chôm chôm nước đường 3
16 TCVN 3948-84 Cam qủa tươi xuất khẩu. Phương pháp thử 13
17 TCVN 4039-85 Dứa lạnh đông 4
18 TCVN 4040-85 Đồ hộp nước qủa. Phương pháp thử độ chảy quy định 2
19 TCVN 4041-85 Đồ hộp nước qủa. Nước xoài pha đường 3
20 TCVN 4042-85 Đồ hộp nước qủa. Nước mãng cầu pha đường 3
21 TCVN 4043-85 Đồ hộp nước qủa. Nước đu đủ pha đường 3
22 TCVN 4712-89 Đồ hộp rau qủa. Phương pháp xác định hàm lượng anhyđrit sunfua 3
23 TCVN 4713-89 Đồ hộp rau qủa. Phương pháp xác định hàm lượng axit sobic 2
24 TCVN 4714-89 Đồ hộp rau qủa. Phương pháp xác định hàm lượng axit benzoic 6
25 TCVN 4715-89 Đồ hộp rau qủa. Phương pháp xác định hàm lượng vitamin C (axit ascorbic) 3
26 TCVN 4716-89 Đồ hộp rau qủa. Phương pháp xác định hàm lượng etanol 4
27 TCVN 4782-89 Rau qủa tươi. Danh mục chỉ tiêu chất lượng 4
28 TCVN 4841-89 Quả. Tên gọi. Danh mục đầu 17
29 TCVN 4843-89 Qủa khô và qủa sấy khô. Định nghĩa và tên gọi 12
30 TCVN 4844-89 Dưa chuột tươi 7
31 TCVN 4845-89 Cà chua tươi 6
32 TCVN 4885-89 Rau qủa. Điều kiện vật lý trong kho lạnh. Định nghĩa và phép đo 16
33 TCVN 4999-89 Khoai tây. Phương pháp lấy mẫu và xác định chất lượng 8
34 TCVN 5000-89 Xúp lơ. Hướng dẫn bảo quản lạnh 5
35 TCVN 5001-89 Hành tây. Hướng dẫn bảo quản lạnh 8
36 TCVN 5002-89 Dứa tươi. Hướng dẫn bảo quản và chuyên chở 8
37 TCVN 5003-89 Khoai tây thương phẩm. Hướng dẫn bảo quản 8
38 TCVN 5004-89 Cà rốt. Hướng dẫn bảo quản 3
39 TCVN 5005-89 Cải bắp. Hướng dẫn bảo quản 6
40 TCVN 5006-89 Qủa của giống cam quít. Hướng dẫn bảo quản 19
41 TCVN 5007-89 Cà chua. Hướng dẫn bảo quản 8
42 TCVN 5008-89 Soài. Hướng dẫn bảo quản 12
43 TCVN 5009-89 Tỏi. Hướng dẫn bảo quản lạnh 8
44 TCVN 5042:1994 Nước giải khát. Yêu cầu vệ sinh. Phương pháp thử 18
45 TCVN 5072-90 Sản phẩm rau quả chế biến. Phương pháp lấy mẫu và các quy tắc chung về nghiệm thu 24
46 TCVN 5102-90 Rau quả tươi. Lấy mẫu 7
47 TCVN 5244-90 Sản phẩm rau. Phương pháp xác định hàm lượng clorua 6
48 TCVN 5245-90 Rau quả và sản phẩm chế biến. Phương pháp xác định hàm lượng axit dễ bay hơi 20
49 TCVN 5246-90 Sản phẩm rau và quả chế biến. Phương pháp chuẩn độ và so màu xác định hàm lượng axit oxalic (Vitamin C) 8
50 TCVN 5247-90 Đồ hộp thịt và thịt rau. Phương pháp xác định hàm lượng nitrit và nitrat 9
51 TCVN 5259-90 Chuối xanh. Điều kiện làm chín 14
52 TCVN 5304-91 Rau qủa. Nguyên tắc và kỹ thuật của phương pháp bảo quản trong môi trường khống chế 14
53 TCVN 5322-91 Nấm ăn và sản phẩm nấm ăn 15
54 TCVN 5366-91 Sản phẩm rau qủa. Xác định hàm lượng chất khô bằng phương pháp làm khô dưới áp suất thấp và xác định hàm lượng nước bằng phương pháp chưng cất đẳng khí 11
55 TCVN 5367-91 Rau qủa và các sản phẩm rau qủa. Xác định hàm lượng asen bằng phương pháp quang phổ bạc dietyldithocacbamat 11
56 TCVN 5368-91 Sản phẩm rau quả. Xác định hàm lượng đồng bằng phương pháp quang phổ 6
57 TCVN 5369-91 Rau qủa. Hướng dẫn bao gói sẵn 10
58 TCVN 5483-91 Sản phẩm rau qủa. Xác định độ axit chuẩn độ dược 5
59 TCVN 5487-91 Rau qủa và các sản phẩm chế biến. Xác định hàm lượng kẽm 7
60 TCVN 5496-91 Sản phẩm rau qủa. Xác định hàm lượng thiếc bằng phương pháp so màu 5
61 TCVN 5605:1991 Đồ hộp rau. Cà chua đóng hộp 10
62 TCVN 5606:1991 Đồ hộp rau. Nấm hộp 10
63 TCVN 5607:1991 Đồ hộp quả. Quả hỗn hợp 14
64 TCVN 5608:1991 Đồ hộp quả. Xa lát quả nhiệt đới 13
65 TCVN 6297:1997 Tiêu chuẩn chung cho nước quả được bảo quản chỉ bằng các biện pháp vật lý nếu không có các tiêu chuẩn riêng 6
66 TCVN 6298:1997 Hướng dẫn cho nước quả hỗn hợp 6
67 TCVN 6299:1997 Hướng dẫn cho necta quả hỗn hợp 6
68 TCVN 6427-1:1998 Rau, quả và các sản phẩm rau quả. Xác định hàm lượng axit ascorbic. Phần 1: Phương pháp chuẩn 7
69 TCVN 6427-2:1998 Rau quả và các sản phẩm rau quả. Xác định hàm lượng axit ascorbic. Phần 2: Phương pháp thông dụng 10
70 TCVN 6428:1998 Rau quả và các sản phẩm từ rau quả. Xác định hàm lượng axit benzoic. Phương pháp quang phổ 8
71 TCVN 6429:1998 Các sản phẩm rau, quả. Xác định hàm lượng etanol 9
72 TCVN 6430:1998 Mận hộp 11
73 TCVN 6540:1999 Rau, quả và các sản phẩm từ rau quả. Các định hàm lượng sắt bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa 8
74 TCVN 6541:1999 Rau, quả tươi và những sản phẩm từ rau quả. Xác định hàm lượng đồng. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa 9
75 TCVN 6542:1999 Rau, quả và các sản phẩm từ rau quả. Xác định hàm lượng thuỷ ngân. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa 9
76 TCVN 6543:1999 Rau, quả tươi. Cách sắp xếp các kiện hàng hình hộp trong những xe vận tải đường bộ 10
77 TCVN 6640:2000 Rau, quả và sản phẩm rau quả. Phương pháp định tính phát hiện sunfua đioxit 5
78 TCVN 6641:2000 Rau, quả và sản phẩm rau quả. Xác định hàm lượng sunfua đioxit tổng số 13

 

Số lần xem trang : :4186
Nhập ngày : 18-01-2008
Điều chỉnh lần cuối :27-03-2008


In trang này

Lên đầu trang

 

  Tác hại của việc không ăn sáng(29-02-2008)

  Bao bì thực phẩm nói lên điều gì?(28-02-2008)

  Thế giới chất phụ gia(28-02-2008)

  Rau quả bị nhiễm thuốc kích thích cực mạnh (23/01/2008)(23-01-2008)

  Những thực phẩm kỵ nhau(22-01-2008)

  Bảo quản và chế biến chuối (19/01/2008)(19-01-2008)

  Kỹ thuật bảo quản trái dứa sau thu hoạch (18/01/2008)(18-01-2008)

  Áp dụng hệ thống HACCP giúp phòng ngừa hiệu quả nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm (18/01/2008)(18-01-2008)

  Rau sạch theo tiêu chuẩn GAP (18/01/2008)(18-01-2008)

  Phương pháp bảo quản và chế biến nhãn, xoài(15-01-2008)

Trang kế tiếp ... Trang:

Chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007-2011